Allhelgona Motettkör

Om kören

Information om Allhelgona Motettkör.


Allmänt

Bild av kören
Typisk övning (2010)

Allhelgona Motettkör är en ny kör med mogen klang och lika mycket gammal repertoar som ny.

Kören, som består av ca 20 sångare, bildades 2002 av Johan-Magnus Sjöberg, som är tonsättare, organist i Allhelgona samt körens grundare och dirigent.

Debutkonserten gjordes i Lutherkirche i Stralsund i februari 2002 och därefter har kören framträtt vid konserter i Sydsverige, Danmark och Tyskland.

“Motett” är en polyfon komposition med text från bibeln.

Allhelgona Motettkörs repertoar är till hälften hämtad från motettformens guldålder, renässansen, med Orlando di Lasso och G.P. da Palestrina som förgrundsgestalter och från något senare tid representerad av barockmästare som Heinrich Schütz, Hans Leo Hassler och Johann Sebastian Bach. Den andra delen av repertoaren utgörs av 1900-talets och vår tids sakrala musik med verk av Igor Stravinskij, Ottorino Respighi, Arvo Pärt och andra.

En viktig del av repertoaren är de verk som Johan-Magnus Sjöberg skriver, ofta speciellt för Allhelgona Motettkör och den utmejslade klang som är dess adelsmärke.

Körens historia

Kören under konsert
Kören under konsert (2014)

Allhelgona Motettkör leds sedan starten 2002 av Johan-Magnus Sjöberg.

Johan-Magnus Sjöberg är en av landets mest produktiva kompositörer och mest aktade körledare. Från 1975 var han i 28 år verksam som kantor i S:t Hans församling i Lund där han grundade S:t Hanskören ur vilken sedermera S:t Hans Motettkör utkristalliserades. 2003 tillträdde Johan-Magnus Sjöberg tjänsten som organist vid Allhelgonaförsamlingen i Lund. S:t Hans Motettkör följde honom och bytte namn till Allhelgona Motettkör.

Vid Landskrona kyrkomusikfestival sommaren 2002 uruppförde Allhelgona Motettkör Jag är den sanna vinstocken av Johan-Magnus Sjöberg. Året därpå gav kören tillsammans med saxofonisten Pär Bäcker och en kammarorkester en rad konserter. I samband med att staden Stralsund blev en del av Unescos världsarv inbjöds kören att medverka vid den högtidliga ceremonin i Marienkirche.

Inför julen samma år gav Allhelgona Motettkör tillsammans med renässansensemblen Mare Balticum en direktsänd konsert arrangerad av EBU, den europeiska radiounionen. Kören medverkade i januari 2004 vid invigningen av musikscenen Palladium i Malmö.

Våren 2004 gav kören en konsert med Missa Brevis in G och kantaten Komm, Jesu komm av J.S Bach. Under sommaren genomfördes en turné i Skåne och Nordtyskland med ett program som innefattade Missa Brevis av Giovanni Pierluigi da Palestrina och kantaten Komm, du süsse Todesstunde av J.S Bach.

Trettondagen 2005 framförde Allhelgona Motettkör J.S Bachs Juloratorium, samtliga kantaterna. I samband med högtidlighållandet av författaren Harry Martinssons 100-årsjubileum i Lunds domkyrka framförde kören ett program med en rad tonsättningar av Martinsondikter. Under sommaren gav kören en serie konserter runt om i Skåne med ett blandat program där bland annat Orlando di Lassos Missa Octavi toni ingick.