Allhelgona Motettkör

Aktuellt

Vad Allhelgona Motettkör gör under 2021, om inget annat anges sker det i Allhelgonakyrkan i Lund.


Motettkören, konsert 2019

Vi hälsar Sofia Östling varmt välkommen som ny körledare.

2021-10-31 10:00

Kören medverkar i gudstjänsten. Kyrkan fyller 130 år, det ska firas.

2021-11-07 17:00

Minnesgudstjänst där kören medverkar.

2021-12-12 10:00

Kören medverkar i gudstjänsten.

2021-12-19 18:00

Juloratoriet del 1-3 av J.S.Bach

Musik i hemmet

De finns möljlighet att se en del verksamhet livesänt som sedan läggs ut på Youtube.

Kontrollera följande länkar för information: Kyrkans hemsida samt Youtube